Dobrodošli

U samo pet koraka da izrade studije

Raspolažemo sa timom koji posjeduje bogato iskustvo u izradi izvještaja za domaća i internacionalna društva.

Više o nama
100+
uspješno završenih studija o transfernim cijenama
O nama

O nama

Naša specijalnost je pružanje usluga izrade Studija o transfernim cijenama.

Raspolažemo sa timom koji posjeduje bogato iskustvo u izradi izvještaja za domaća i internacionalna društva.

Svi obveznici poreza na dobit (privredna društva) koji imaju transakcije sa povezanim licima, imaju obavezu da te transakcije analiziraju u skladu sa Pravilnikom o transfernim cijenama i Zakonom o porezu na dobit.

Ukoliko imate transakcije sa povezanim licima, nama možete povjeriti Vaše poslovanje, a mi ćemo iskoristiti naše znanje kako bismo pronašli optimalna i efikasna rješenja za Vas.

Misija

IQ Consulting pruža vrhunske usluge iz područja transfernih cijena i daje maksimalnu vrijednost za cijenu koja se plaća. Uz posvećen i korektan odnos prema klijentima, naše klijente smatramo dugoročnim partnerima s kojima zajedno rastemo.

Vizija

Naša vizija je unaprijeđenje i usavršavanje naših usluga kroz poštivanje moralnih načela i pravila struke te kontinuiranog razvoja i neprekidnog učenja.

Transferne cijene

Transferne cijene

Pravna regulativa transfernih cijena

Osnovna zakonska regulativa koja pokriva područje transfernih cijena i izradu Studije o transfernim cijenama je:

 • Zakon o porezu na dobit („Službene novine Federacije BiH”, br. 15/16)
 • Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dobit („Službene novine Federacije BiH”, br. 88/16, 11/17 i 96/17) i
 • Pravilnik o transfernim cijenama („Službene novine Federacije BiH“, br. 67/16)
Definicija transfernih cijena

Transferne cijene predstavljaju cijene kojima se vrednuju transakcije u finansijskim izvještajima između povezanih lica, na način koji nije dosljedan primjeni principa van dohvata ruke. Vrijednost transakcija između povezanih lica ne bi trebala odstupati od tržišne vrijednosti koja se odražava kroz transakcije između nezavisnih lica. Ukoliko odstupa od tržišne vrijednosti u pitanju je transferna cijena.

Princip „van dohvata ruke“

Porezni obveznik koji učestvuje u transakciji sa povezanim licem mora utvrditi svoju oporezivu dobit koja je u skladu sa principom „van dohvata ruke“. Oporeziva dobit je u skladu sa principom „van dohvata ruke“ ako se uslovi transakcija sa povezanim licima ne razlikuju od uslova koji bi bili primijenjeni između nezavisnih lica u uporedivim transakcijama provedenim pod uporedivim okolnostima.

Povezana lica

Prema članu 46. Zakona o porezu na dobit i članu 6. Pravilnika o transfernim cijenama, povezanim licem sa poreznim obveznikom se smatraju:

 • fizička lica (građani) koja su putem porodičnih odnosa iz člana 44. stav (3) tačka a) Zakona povezana sa licima koja upravljaju, kontrolišu ili imaju kapital u poreznom obvezniku
 • pravna lica koja direktno ili indirektno kontrolišu lica ili su direktno ili indirektno kontrolisana od lica ili su zajedno sa poreznim obveznikom kontrolisana od strane jednog zajedničkog lica iz člana 44. stav (3) tačka a) Zakona
 • fizička lica (građani) koja neposredno ili posredno posjeduju 25 ili više procenata vrijednosti kapitala ili broja dionica ili glasačkih prava u poreznom obvezniku
 • pravna lica koja direktno ili indirektno posjeduju 25 ili više procenata vrijednosti kapitala ili broja dionica ili glasačkih prava u poreznom obvezniku ili u kojima porezni obveznik direktno ili indirektno posjeduje 25 ili više procenata vrijednosti kapitala ili broja dionica ili glasačkih prava
Metode transfernih cijena

Najprikladnije metode transfernih cijena su tradicionalne transakcijske metode transfernih cijena, odnosno:

 • metoda uporedivih nekontroliranih cijena
 • metoda cijene koštanja uvećane za uobičajenu zaradu i
 • metoda preprodajne cijene.

Ukoliko se tradicionalne transakcijske metode ne mogu pouzdano primijeniti ili se ne mogu primijeniti na određene transakcije, primjenjuju se transakcijske metode dobiti i to:

 • metoda podjele dobiti;
 • metoda transakcijske neto marže.

Ukoliko se nijedna od prethodno navedenih metoda ne može primijeniti, primjenjuje se bilo koja druga metoda pod uslovom da njena primjena omogućava utvrđivanje uslova po principu van dohvata ruke i da donosi rezultat koji je u skladu s principom van dohvata ruke.

Kaznene odredbe

Novčanom kaznom od 3.000,00 KM do 100.000,00 KM bit će kažnjen za prekršaj porezni obveznik ako:

 • ne iskazuje transakcije u skladu sa principom „van dohvata ruke“ sa povezanim licima u skladu sa čl. od 44. do 46. Zakona o porezu na dobit FBiH;
 • ne posjeduje dokumentaciju o transfernim cijenama u skladu sa članom 46. stav (1) ovog zakona;
 • ne dostavi dokumentaciju Poreznoj upravi na njen zahtjev u skladu sa članom 46. stav (2) ovog zakona.

Za navedene prekršaje bit će kažnjeno i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 2.500,00 KM do 10.000,00 KM.

Izrada studije

Izrada studije

Ukoliko Vaše preduzeće posluje sa povezanim licima, dužni ste u trenutku dostavljanja poreznog bilansa posjedovati i studiju o transfernim cijenama koja analizira navedeno poslovanje.

Dokumentacija o transfernim cijenama treba da sadrži dovoljno informacija i analizu da se potvrdi da su uvjeti transakcija poreznog obveznika sa povezanim licima u skladu sa principom „van dohvata ruke“.


Nama možete povjeriti Vaše poslovanje, a mi ćemo iskoristiti naše znanje kako bismo pronašli optimalna i efikasna rješenja za Vas.

Kontakt

Kontakt

U slučaju bilo kakvih pitanja, prijedloga, žalbi ili sugestija, kako bismo naš rad učinili boljim, budite slobodni da nas kontaktirate.

IQ CONSULTING
Adresa: Grbavička 31, Novo Sarajevo
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 [0] 62 898 798
E-mail: info@iqconsulting.ba tc@iqconsulting.ba

Forma